assignment

Nghiên cứu Thị trường Cách hiểu người tiêu dùng, khám phá insight, ra quyết định, đo lường hiệu quả và sức khoẻ thương hiệu.

Marketer Reputa - Social Listening
Reputa: Bản tin ngành ngân hàng tháng 5/2023

Reputa - Social Listening05/06/2023

1,072
Marketer Reputa - Social Listening
Reputa: Bản tin ngành bán lẻ tháng 5/2023

Reputa - Social Listening31/05/2023

1,666
Marketer Kompa Social Listening
980
Marketer Reputa - Social Listening
663
Marketer Reputa - Social Listening
Reputa: Bản tin ngành Fintech tháng 5/2023

Reputa - Social Listening16/05/2023

1,016
Marketer Reputa - Social Listening
1,946
Marketer Lương Hùng Anh
528