record_voice_over

Quan hệ Công chúng (PR) Tất cả về nghề PR: quan hệ công chúng, báo chí, xử lý khủng khoảng và tiếp thị xã hội (CSR).

Marketer MarC HCMC - CLB Marketing Toàn Thành
384
Marketer Vietnam Public Relations Network VNPR
609
Marketer EloQ Communications
2,168
Marketer EloQ Communications
440
Marketer Josheph Minh Dũng
729
Marketer Josheph Minh Dũng
635