business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

D
1,916
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
[HN][Agency] Mix Digital: Tuyển Social Media Executive

Huỳnh Châu Phương Thảo21/05/2015

3,322
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
[HN][Agency] Mix Digital: Tuyển dụng nhiều vị trí

Huỳnh Châu Phương Thảo15/05/2015

2,303
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
2,248
Đ
3,645
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
[HCMC][Agency] Yan Group: Tuyển dụng nhiều vị trí

Huỳnh Châu Phương Thảo09/05/2015

5,903
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
[HCMC][Agency] Đất Việt VAC: Tuyển Senior PR

Nguyễn Phúc Như Thúy08/05/2015

2,052
Marketer Phan Minh Thùy Mị
2,620
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
2,314
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
[HCMC][Agency] Y&R: Tuyển Digital Producer

Nguyễn Phúc Như Thúy05/05/2015

2,703