business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
2,395
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
2,687
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
[HCMC][Client] Vinamilk: Tuyển chuyên viên Marketing

Huỳnh Châu Phương Thảo25/03/2015

4,229
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
[Toàn Quốc][Client] P&G: Internship Program 2015

Nguyễn Phúc Như Thúy19/03/2015

3,187
Marketer Trịnh Quang Anh
Thực tập cho 1 agency ở Hà Nội

Trịnh Quang Anh17/03/2015

4,055
2
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
[HCMC][Agency] Y&R: Tuyển Account Executive

Nguyễn Phúc Như Thúy17/03/2015

6,752
Marketer Lê Hoàng Phú
5,959
Marketer Trần Thanh Phúc
4,615
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
2,822
Marketer Phan Minh Thùy Mị
4,777
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
6,501
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
8,944
Marketer Đậu Thị Thảo
Tìm việc không công

Đậu Thị Thảo02/03/2015

1,806
1