business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
[HN][Agency] Mix Digital: Tuyển Content Executive

Nguyễn Phúc Như Thúy30/10/2015

2,145
Marketer Aleph Vietnam
1,695
Marketer CREASIA Agency
1,785
H
2,240
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
2,697