business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer Phan Minh Thùy Mị
3,151
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
7,794
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
7,631
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
1,739
Marketer Phan Minh Thùy Mị
[HCMC][Agency] BlueR Production: Casting Call

Phan Minh Thùy Mị09/04/2015

3,254
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
7,029
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
3,299
Marketer IMAS Communication
2,182
Marketer IMAS Communication
1,885
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
2,359
Marketer IMAS Communication
1,562
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
3,038
Marketer Phan Minh Thùy Mị
2,888
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
[HCMC][Agency] Y&R: Tuyển Copywriter

Huỳnh Châu Phương Thảo01/04/2015

3,219