business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
4,011
Marketer Nguyễn Đắc Quỳnh Diễm
[HCM][Agency] OgilvyOne: Tuyển Senior Art Director

Nguyễn Đắc Quỳnh Diễm28/07/2015

3,393
Marketer Nguyễn Đắc Quỳnh Diễm
15,309
1
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
2,818
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
4,933
C
1,625
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
3,152
D
3,558
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
[HCMC][Agency] YAN Group: Tuyển Copywriter

Huỳnh Châu Phương Thảo06/07/2015

3,639
3
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
2,189