GroupM
2020
2019
2017
2016
2015
2014
2013
13/11/2013
Tiết lộ đội ngũ “truyền cảm hứng” tại Young Marketers Elite Development Program khóa đầu tiên