[HCMC][Agency] Leo Burnett: Digital Content Writer, Digital Designer

Leo Burnett Vietnam chính là agency đã thực hiện hai trong những quảng cáo ấn tượng nhất của Việt Nam là "Bitis - Nâng niu bàn chân Việt" và "Tiger - The Quest".

Tại Leo Burnett, những ý tưởng sáng tạo sẽ được "chấm điểm" và nâng tầm cùng với triết lý "HumanKind" và tiêu chuẩn "7+" tại Leo Burnett

Nếu bạn đam mê ngành quảng cáo sáng tạo và tự tịn với khả năng của mình thì đừng chần chờ. Hãy gửi CV và porfolio của bạn về:

​Website: http://leoburnett.com/