02/03/2015
1,418 lượt xem
Thảo luận
Đăng nhập để viết thảo luận
Trần Khắc Di 03/03/2015

Câu hỏi của bạn chung chung quá. Bạn muốn làm marketing nhưng mà ở phân ngành nào, client hay agency, hay event, PR, digital, advertising agency? Thế mạnh của bạn là gì? Bạn yêu thích điều gì?

Nếu bạn không hiểu rõ về ngành này và chưa có sự chuẩn bị phù hợp thì sẽ rất khó để bắt đầu.