Coca-Cola
2018
2017
2016
2015
12/02/2015
Coca-Cola: Nhãn hàng của hạnh phúc
2014
25/06/2014
09/06/2014
Brand Footprint 2014 tại Việt Nam: Unilever quán quân ở Nông thôn, Vinamilk dẫn đầu Top 4 Thành thị
2013
30/05/2013
Chiến lược Tiếp thị nội dung của Coca-Cola
2012