Bản lĩnh Marketer
2022
2019
2018
2017
2016
2015
2014
21/05/2014
Chung kết Bản lĩnh Marketer 2014: Chiến thắng gọi tên 3G
16/05/2014
Tiết lộ danh tính các đội thi lọt vào vòng chung kết "Bản lĩnh marketer 2014"
17/03/2014
Chính thức phát động cuộc thi BẢN LĨNH MARKETER 2014