Bản lĩnh Marketer 2018: Công bố đề thi Vòng 1.2 – IMC Plan

Trải qua 21 ngày mở đơn và 24 ngày thực hiện đề án, Top 30 xuất sắc và bản lĩnh nhất của Bản Lĩnh Marketer 2018 đã chính thức lộ diện.

Đi đến vòng 1.2, các đội thi sẽ bước vào thử thách xây dựng kế hoạch marketing – truyền thông tích hợp dựa trên những thông tin về thương hiệu được cung cấp bởi Nhà tài trợ Owen.

Bản Lĩnh Marketer 2018
Đề bài Vòng 1.2 - IMC Plan

I. Thách thức Marketing

Giả sử nhóm bạn thuộc đội ngũ marketing của Owen, hãy xây dựng chiến dịch marketing - truyền thông tích hợp cho thương hiệu Owen kéo dài trong 6 tháng (bắt đầu từ tháng 08/2018 đến hết tháng 01/2019) với ngân sách tối đa là 5,000,000,000 VND nhằm đạt được:

 • Sự nhận biết đối với thương hiệu Owen tới tối thiểu 3,000,000 người trong nhóm khách hàng mục tiêu hiện đang sinh sống tại 3 thành phố lớn - Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.
 • Tối thiểu 50% người được nhận biết có nhận thức rõ ràng về đề xuất giá trị của Owen (slide 5 trong bản Thông tin thương hiệu đã được gửi tới đội chơi)
 • Tăng doanh số của các sản phẩm dành cho tập khách hàng mục tiêu của Owen lên 40% trong khoảng thời gian bắt đầu chiến dịch cho tới 3 tháng hậu chiến dịch.

II. Tiêu chí đánh giá

1. Insight (20 điểm)​​​​

 • Insight của đối tượng mục tiêu được đưa ra một cách logic dựa trên các dữ liệu, nghiên cứu hoặc quan sát
 • Insight phù hợp đối tượng mục tiêu và thương hiệu Owen
 • Insight đủ mạnh để giải quyết thách thức được đặt ra
 • Insight đưa ra được ý tưởng mới mẻ và độc đáo

2. Big Idea (35 điểm)

 • Idea được phát triển một cách hợp lý từ nền tảng insight
 • Idea phù hợp với Owen
 • Idea có yếu tố đột phá
 • Idea có tính khả thi và ứng dụng cao

3. Kế hoạch triển khai (35 điểm)

 • Các hoạt động triển khai có mối liên kết chặt chẽ với Big Idea.
 • Các hoạt động triển khai có tính khả thi.
 • Các hoạt động triển khai có tính đột phá và sáng tạo.
 • Kinh phí được phân bổ hợp lý và hiệu quả xuyên suốt chiến dịch.

4. Trình bày bài dự thi (10 điểm)

 • Nội dung slide rõ ràng, xúc tích và có tính logic.
 • Đầu tư vào tính thẩm mỹ của slide dự thi.

III. Quy cách nộp bài

 • Các đội thi phải thực hiện bài dự thi dưới định dạng PDF, tối đa 12 slides không tính slide mở đầu, outline đề án, slide cám ơn (BTC không chấp nhận những bài thi có độ dài quá 12 slides)
 • Các đội thi nộp đề án với tiêu đề “Bản Lĩnh Marketer 2018 – Vòng 1.2 - [Tên đội thi]” và nộp về cho BTC trước 23h00 ngày 06/04/2018 (cách thức nộp bài cụ thể đã được thông báo trong mail gửi đến Top 30).
 • Vào ngày 08/04/2018, các đội thi sẽ tham gia buổi Pitching trước Hội đồng Ban giám khảo của Bản Lĩnh Marketer 2018.

Thông tin liên hệ: