Bản lĩnh Marketer 2017: Công bố đề thi Vòng 2 – Cải tiến đề án

Sau khi kết thúc vòng 1 – Tổng quan đề án, top 15 của cuộc thi “Bản lĩnh Marketer 2017” sẽ tiếp tục phải đương đầu với những thử thách ở vòng 2 – Cải tiến đề án.

Bản Lĩnh Marketer 2017
Đề bài Vòng 2 - Cải tiến đề án

A. Tổng quan về thị trường, sản phẩm và đối tượng mục tiêu

Tương tự như đề bài vòng 1 (tại đây)

B. Thách thức

Là đội ngũ Marketing của Yamaha, trên tinh thần cải tiến kế hoạch marketing-truyền thông tích hợp mà đội chơi đã thực hiện ở vòng 1, hãy phát triển thành một chiến dịch marketing-truyền thông tích hợp kéo dài trong 12 tháng, với ngân sách tối đa là 50.000.000.000 VNĐ (trong đó 30% ngân sách được sử dụng cho các hoạt động tại điểm bán của thương hiệu) nhằm đạt được:

 • Nhận biết đối với sản phẩm của tối thiểu 10.000.000 người trong nhóm khách hàng mục tiêu trên quy mô toàn quốc, trong đó ít nhất 7.000.000 người nhận thức rõ ràng về 3 ưu điểm nổi trội của của Yamaha Janus: Design - Price - Utility.
 • Doanh số sản phẩm Yamaha Janus đạt mức 180.000 xe trong thời gian diễn ra chiến dịch và 6 tháng hậu chiến dịch.
 • Tạo dựng được một tập khách hàng trung thành với sản phẩm Janus và thương hiệu Yamaha.

C. Yêu cầu

 • Thực hiện nghiên cứu thị trường trên thực tế với đối tượng khách hàng mục tiêu.
 • Xây dựng một chân dung khách hàng mục tiêu (customer persona) cụ thể.
 • Rút ra Insight, đề xuất Big Idea và Deployment Plan cụ thể.

D. Tiêu chí đánh giá

Đề án vòng 2 được đánh giá trên thang đánh giá 100 điểm, trong đó bao gồm:

1. Research (20 điểm):

 • Sử dụng các phương pháp, công cụ nghiên cứu thị trường hợp lý với đối tượng mục tiêu (10 điểm)
 • Kế hoạch thực thi nghiên cứu thị trường rõ ràng và được triển khai cụ thể (3 điểm)
 • Dữ liệu nghiên cứu thu được đầy đủ, chi tiết và được xử lý một cách hợp lý để phục vụ cho đề án (7 điểm)

2. Customer Understanding (30 điểm):

 • Chân dung khách hàng (customer persona) được xây dựng chi tiết và hợp lý dựa trên dữ liệu nghiên cứu (15 điểm)
 • Insight của đối tượng mục tiêu được đưa ra một cách logic, phù hợp với chân dung khách hàng đã xây dựng (5 điểm)
 • Insight phù hợp với Janus và Yamaha (3 điểm)
 • Insight đủ mạnh để giải quyết thách thức được đặt ra (4 điểm)
 • Insight rút ra được có cải tiến so với insight trong đề án vòng 1.2 của đội thi (3 điểm)

3. Big Idea (20 điểm):

 • Idea được phát triển một cách hợp lý từ nền tảng insight (3 điểm)
 • Idea có yếu tố đột phá (7 điểm)
 • Idea phù hợp với Janus và Yamaha (7 điểm)
 • Idea được thể hiện xuyên suốt trong chiến dịch (3 điểm)

4. Kế hoạch triển khai (25 điểm):

 • Các hoạt động triển khai có tính khả thi (9 điểm)
 • Các hoạt động triển khai có tính đột phá và sáng tạo (8 điểm)
 • Kinh phí được phân bổ hợp lý và hiệu quả xuyên suốt chiến dịch (8 điểm)

3. Trình bày bài dự thi (5 điểm):

 • Trình bày nội dung đề án rõ ràng, xúc tích và có tính logic (3 điểm)
 • Đầu tư vào tính thẩm mỹ của slide đề án (2 điểm)

E. Hình thức nộp đề án và hạn đề án:

1. Hình thức nộp đề án:

a) Bản trình bày:

Một file slide tối đa 15 trang (chưa bao gồm các trang mở đầy, cảm ơn, trích dẫn nguồn) với định dạng pdf.

b) Bản dữ liệu nghiên cứu:

Một file Excel (định dạng .xlsx) gồm 4 sheet cung cấp những thông tin về nghiên cứu thị trường sau:

 • Bảng tổng hợp kết quả nghiên cứu chung
 • Các công cụ nghiên cứu thị trường sử dụng (bảng hỏi, kịch bản phỏng vấn...)
 • Kế hoạch nghiên cứu thị trường (chọn mẫu, độ lớn của mẫu, quy trình tiến hành, phương án xử lí dữ liệu thu được...)
 • Bảng tổng hợp chi tiết kết quả nghiên cứu (tất cả các kết quả thu thập được từ nghiên cứu)

2. Hạn nộp bài:

 • Các đội thi Top 15 phải gửi toàn bộ đề án và các tài liệu có liên quan về BTC trước 23h00 ngày 03/05/2017. Tất cả các đề án hoặc tài liệu có liên quan nếu được gửi đến sau thời hạn trên sẽ không được chấp nhận.
 • Kết quả Top 4 cuộc thi Bản Lĩnh Marketer sẽ được công bố vào tối 08/05/2017 trên các kênh thông tin về cuộc thi.

Xin chúc cho top 15 của "Bản lĩnh Marketer 2017" sẽ có được những bước cải tiến đột phá cho đề án của mình để giành lấy tấm vé bước vào đêm chung kết!

Thông tin liên hệ: