Marketer THANH
Leader THANH

Chuyên gia cao cấp về thương hiệu
Công ty cổ phần Tập đoàn Vietgroup


PROFILE