Design
2022
2021
04/10/2021
Young Agencies #9 – Monstio Studio: Chinh chiến với tinh thần “Đụng đâu, toon đó” trong thị trường khan hiếm nhu cầu
16/08/2021
Young Agencies #8 – REFORMN: “Đổi mô hình agency partnership để giải bài toán chi phí vận hành và hiệu quả công việc”
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
10/06/2013
[Nhật ký sáng tạo] Tâm sự của hình