Webinar #8: Content Writer & Designer (Nguyễn Thị Thu Hảo)

Tài liệu là nội dung của webinar "Content Writer & Designer", do giảng viên Nguyễn Thị Thu Hảo trình bày.

Với kinh nghiệm nhiều năm quản lý và làm việc với các bạn Content Writer & Designer, chị Nguyễn Thị Thu Hảo - Marcom Manager tại GIGAN JSC - giảng viên khóa học Performance Marketing chia sẻ về chủ đề:

  • Brief thế nào để Designer hiểu chính xác ý đồ muốn truyền tải
  • Làm gì khi Designer không hợp tác? Trễ deadline triền miên?
  • Làm sao khi suốt ngày phải sửa đi sửa lại mà vẫn chưa đúng ý?
  • Phản hồi thiết kế sao cho “thông thái” mà không “mất lòng” nhau?
  • Cách phối hợp làm việc và hỗ trợ nhau để có ý tưởng thuyết phục
  • Các công cụ quản lý order design để làm việc trơn tru, đặc biệt trong thời kỳ WFH “xa mặt cách lòng”.

Xem lại toàn bộ nội dung webinar tại đây.

Tham khảo khoá học liên quan tại đây.