Thiết kế Slides PPT: Làm thế nào để khác biệt?

Tài liệu thuộc bản quyền của SliDesigner. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của SliDesigner để tải về.

Tài liệu hướng dẫn cách thiết kế slides PowerPoint đẹp và khác biệt.

Một hướng dẫn toàn diện làm thế nào để có thể tự thiết kế slides PowerPoint đẹp và khác biệt, được thực hiện bởi Tri Vo – SliDesigner.

Nội dung chính:

  • Hiểu về Font chữ
  • Hình ảnh độc
  • Biểu đồ đúng
  • Màu sắc rõ ràng