Chủ đề Phản hồi
[HCM] [Agency] GoldenPen - Sr.PR.Account
DIEU TRAN, ngày hôm qua trong Cơ hội nghề nghiệp
62
0
[HCM] [Agency] GoldenPen - Sr.Buyer
DIEU TRAN, ngày hôm qua trong Cơ hội nghề nghiệp
54
0
[HCM] [Agency] GoldenPen - Sr.Designer
DIEU TRAN, ngày hôm qua trong Cơ hội nghề nghiệp
58
0
[HCM] [Agency] GoldenPen - Event Team Lead | Assistant Manager
DIEU TRAN, ngày hôm qua trong Cơ hội nghề nghiệp
63
0
Enomarker tìm mảnh ghép mang tên Content Creator
Luu Ngoc, ngày hôm qua trong Cơ hội nghề nghiệp
73
0
[HCM] [Agency] Navee: DIGITAL PLANNER 72
0
[HN] [Agency] SEFA Media: Marketing 109
0
[HCM][Agency] AdAsia Vietnam: Creator Development Intern 106
0
[HCM][Agency] AdAsia Vietnam: Creator Engagement Intern/ Youtuber Engagement Intern 104
0
[HCM][Agency] AdAsia Vietnam: Senior Content Marketing Executive 122
0
[HCM][Agency] AdAsia Vietnam: Video Editor 74
0
[HN-HCM][Agency] Vietstarmax: Tuyển dụng nhân viên CSKH 88
0
[Hanoi][Agency] VIETSTARMAX: Tuyển dụng ACCOUNT MANAGER 79
0
[Hanoi][Agency] VIETSTARMAX: Tuyển nhân viên sáng tạo 85
0
[Hà Nội][Client] Hamsa Technologies: Fresher Content Marketing
Lê Quang, ngày 05/03/2021 trong Cơ hội nghề nghiệp
83
0
[HCM][Agency] PEACH Consulting: Marketing Market Research Analyst 552
7
[HCM][AGENCY]SKYPERRY: tuyển dụng SENIOR CREATIVE EXECUTIVE 190
7
[HCM][Agency] CREASIA: Account Executive (Event/Activation) 114
0
[HCM][Agency] Brand2asia: Tuyển dụng cho vị trí Copywriter
Brand 2 Asia, ngày 05/03/2021 trong Cơ hội nghề nghiệp
105
0
[HCM][Agency] Brand2asia: Tuyển dụng cho vị trí Art Director
Brand 2 Asia, ngày 05/03/2021 trong Cơ hội nghề nghiệp
90
0
[HCM][Agency] Brand2asia: Tuyển dụng cho vị trí Senior Graphic Designer
Brand 2 Asia, ngày 05/03/2021 trong Cơ hội nghề nghiệp
33
0
Enomarker tìm đồng đội mang tên: Graphic Designer
Luu Ngoc, ngày 05/03/2021 trong Cơ hội nghề nghiệp
86
0
[HCM][Agency] Viện IT tuyển dụng SEO Fullstack 1 năm kinh nghiệm, không cần bằng cấp
Huỳnh Hòa, ngày 01/03/2021 trong Cơ hội nghề nghiệp
275
1
[HN] [Client] Nhân viên truyền thông báo chí 147
0
[HCM][Agency] VBA-ADK: Account Executive 1,554
9
[HCM][Agency] VBA-ADK: Creative Director 828
2
[HCM][Agency] VBA-ADK: Graphic Designer 1,212
12
[HCM][Agency] VBA-ADK: Senior Social Media 409
2
[HCM][Agency] VBA-ADK: Senior Digital Planner 980
7
[HCM][Agency] VBA-ADK: Senior Planning Manager 292
1
[HCM][Agency] VBA-ADK: UI/UX Designer 524
3
[HCM][Agency] VBA-ADK: Copywriter 427
3
[HCM][Agency] VBA-ADK: Performance Manager 599
8
[HCM][Agency] VBA-ADK: Google Ads/SEO Specialist 789
4
[HCM][Agency]VBA-ADK: Art Director 511
3
[HCM][Agency] VBA-ADK: Social Executive 552
4
[HCM][Agency] VBA-ADK: Content Marketing 519
3
[HCM][Agency] VBA-ADK: Strategic Planner 517
3
[HCM][Agency] VBA-ADK: Social Media Manager 257
1
[HCM][Agency] VBA-ADK: Performance Marketing Executive 332
2