Viral marketing
2021
2020
2017
2016
2015
2014
17/06/2014
[Campaign Review] "Chiếc Bentley bị chôn" - Khi câu chuyện hấp dẫn được kể trên mạng xã hội
2013
26/07/2013
Review: Close Up "Tìm em nơi đâu" - Mổ xẻ một case-study về Viral Marketing
27/05/2013
Chiến dịch AXE Apollo: Marketing làm điều "phi thường"
2012