KFC
2022
2021
2020
2019
13/03/2019
Top 100 thương hiệu toàn cầu - Ngành dịch vụ nhà hàng: Lột xác thời công nghệ
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012