Dentsu Creative: KFC China Re:Store

Tài liệu thuộc bản quyền của Dentsu Creative. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Dentsu Creative để tải về.

KFC là một trong những chuỗi thương hiệu F&B lớn và thành công nhất tại Trung Quốc, với hơn 9.000 cửa hàng tại 1.800 thành phố. Nhưng kể từ sau đại dịch, người tiêu dùng dường như hạn chế ra ngoài hơn, đặc biệt là xu hướng đắm mình trong thế giới ảo của Gen Z. Đứng trước thách thức này, thương hiệu cần một chiến lược mới để kết nối với những người tiêu dùng trẻ.

Đây là câu chuyện đằng sau Re:Store – ngôi nhà metaverse của KFC Trung Quốc.