Trade Marketing
2021
14/05/2021
Trade Marketing #5 – “Shopper ngành hàng sữa là những vị khách khó tính và trung thành”
06/05/2021
Trade Marketing #4 – “Hoạt động Trade cần bắt nhịp xu hướng cải tiến liên tục của ngành hàng chăm sóc da”
20/04/2021
Trade Marketing #2 – “Tính vùng miền và thời vụ có tác động lớn đến hoạt động Trade của nhà sản xuất”