8 kiểu “hối lỗi” trong khủng khoảng

Những tháng đầu năm 2017 đúng là thời điểm của những thảm họa PR, qua đó chúng ta rút ra nhiều bài học về phát ngôn lời xin lỗi trên truyền thông khiến cho bất kỳ thương nào cũng có thể rơi vào khủng hoảng.

Dưới đây là 8 kiểu “hối lỗi” “châm dầu vào lửa” của các doanh nghiệp:

Source: “8 Types of Corporate Apologies” - https://marketoonist.com/2017/04/corporateapologies.html

  • Không xin lỗi: “Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, chúng tôi sẽ hướng đến tương lai…”
  • Im lặng là vàng...
  • Hình thức hóa: Hãy dùng từ “bố trí lại chuyến bay” thay vì “đuổi hành khách xuống máy bay một cách dã man”...
  • Pháp lý hóa: Ngay cả khi chúng tôi lấy làm tiếc thì điều này cũng không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.
  • Đổ lỗi: “Chúng tôi sẽ nghiêm khắc khiển trách nhân viên đánh máy vì lỗi này…”
  • Dìm người khác chết chung: “Ít ra nhiễm ruồi còn đỡ hơn là nhiễm chì.”
  • Giả bộ: “Chúng tôi thành thật xin lỗi (bởi vì mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt).”
  • Lỗi đa cấp: “Chúng tôi xin lỗi vì lời xin lỗi trước đây chưa phản ánh đúng lỗi mà chúng tôi cho là mình không có lỗi.”

Tom Fishburne | Marketoonist