Marketer Thanh Ngân
Thanh Ngân

Social Media Manager @ Brands Vietnam

[Cười & Ngẫm] Marketer 2023 Wrapped

Những ngày cuối cùng của năm 2023 đang dần trôi qua, mời các marketer cùng Brands Vietnam nhìn lại một năm qua chúng ta đã làm được gì nhé!

★★★

Xem thêm nhiều bài viết thú vị và hấp dẫn khác của Brands Vietnam tại:

★ Fanpage: Brands Vietnam
★ Instagram: @brandsvietnam
★ LinkedIn: Brands Vietnam
★ Spotify: Brand Talks