Marketer Thanh Ngân
Thanh Ngân

Social Media Manager @ Brands Vietnam

[Cười & Ngẫm] Rủ đồng nghiệp đối thơ và cái kết...

Định là thưởng trà, đối thơ để xả stress, mà ai nào có ngờ, đối thơ xong cái stress nặng thêm...

★★★

Xem thêm nhiều bài viết thú vị và hấp dẫn khác của Brands Vietnam tại:

★ Fanpage: Brands Vietnam
★ Instagram: @brandsvietnam
★ TikTok: @brandsvietnam

★ LinkedIn: Brands Vietnam
★ Spotify: Brand Talks