Marketer Thanh Ngân
Thanh Ngân

Social Media Manager @ Brands Vietnam

[Cười & Ngẫm] Tầm quan trọng của font chữ

Designer có thể chỉ cần 5 phút để thiết kế banner, poster, POSM nhưng lại có thể mất đến 5 tiếng ngồi lựa font… bởi font chữ đóng vai trò rất lớn trong việc diễn tả cảm xúc của câu từ. Chẳng hạn, nếu đổi font chữ hiện tại sang bộ font Halloween rùng rợn dưới đây, tagline và slogan nổi tiếng của các thương hiệu sẽ trở nên lạ lắm…

1. L’Oréal Paris

2. Subway

3. Airbnb

4. KFC

5. McDonald’s

6. Nike

7. Disneyland

8. Biti’s

9. Be

★★★

Xem thêm nhiều bài viết thú vị và hấp dẫn khác của Brands Vietnam tại:

★ Fanpage: Brands Vietnam
★ Instagram: @brandsvietnam
★ LinkedIn: Brands Vietnam
★ Spotify: Brand Talks