9 biểu đồ vui nhộn về cuộc sống thực sự của một designer

Đôi khi rất khó giải thích về những điều xảy ra trong cuộc sống của designer. Deadline, yêu cầu, client và tất cả những vấn đề lắc nhắc đều là thử thách mỗi ngày; tuy nhiên với một vài người thì họ lại tin rằng designer đang tô điểm cho cuộc sống.

Những biểu đồ dưới đây là những gì chúng tôi muốn vẽ ra cuộc sống thực sự của designer diễn ra thế nào. Có cái nào trong số những biều đồ này mà bạn thấy quen quen không? Hãy cho chúng tôi biết bằng thảo luận bên dưới nhé.

Dịch bởi: Brands Vietnam
Nguồn: Creative Market