Kế hoạch truyền thông
2023
2022
2021
28/06/2021
Deep Dive #4 – Bàn về chiến dịch ‘Chính nữ – Vì bạn xứng đáng’ của L’Oréal Paris Vietnam
2020
2019
2017
2016
24/10/2016
Thể thao - Mảnh đất vàng cho tài trợ thương hiệu Việt
2015
2014
2013