Suntory PepsiCo
2023
04/01/2023
Pepsi “Mang Tết về nhà”, chuyện hậu trường nghìn cây số và 36 giờ quay
2022
2021
2020
26/05/2020
Tài trợ Thương hiệu #3: Revive – “Luôn có những điểm đam mê chung đằng sau quyết định tài trợ thương hiệu”
05/05/2020
Tài trợ Thương hiệu #1: Suntory PepsiCo Vietnam – “Rủi ro lớn nhất của tài trợ game show là dự đoán được khẩu vị người xem”
2019
20/06/2019
Các thương hiệu được chọn mua nhiều nhất tại Việt Nam 2019
04/01/2019
Top 100 thương hiệu toàn cầu - Tương lai của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)
2018
11/07/2018
The Brief #4: Chiến dịch TEA+ “Đi trên nước”
2017
10/03/2017
Trò chuyện với "Nữ tướng" PepsiCo: Biến Tư duy Thiết kế thành Lợi thế cạnh tranh (Phần 1)
2016
2015
2014
2013
2012