record_voice_over

Quan hệ Công chúng (PR) Tất cả về nghề PR: quan hệ công chúng, báo chí, xử lý khủng khoảng và tiếp thị xã hội (CSR).

Marketer Lê Trần Bảo Phương
Nghề PR: Lựa chọn hay từ bỏ?

Lê Trần Bảo Phương18/06/2016

1,818
Marketer Lê Trần Bảo Phương
Nên làm PR agency hay PR in-house? (bài 2)

Lê Trần Bảo Phương04/06/2016

3,009
Marketer Lê Trần Bảo Phương
Kích thích bản năng đua đòi

Lê Trần Bảo Phương03/06/2016

3,331
Marketer Lê Trần Bảo Phương
[Quan sát vô hình]: Tâm trí đám đông

Lê Trần Bảo Phương03/06/2016

3,035
Marketer Lê Trần Bảo Phương
Ước mơ viễn vông (!)

Lê Trần Bảo Phương03/06/2016

5,184
Marketer Lê Trần Bảo Phương
Con đường PR

Lê Trần Bảo Phương03/06/2016

1,578
Marketer Lê Trần Bảo Phương
5 phong cách của người làm PR

Lê Trần Bảo Phương03/06/2016

3,622
Marketer Lê Trần Bảo Phương
Sức mạnh bí ẩn và tính 2 mặt của PR

Lê Trần Bảo Phương03/06/2016

3,238
Marketer Lê Trần Bảo Phương
Nên làm PR agency hay PR in-house? (bài 1)

Lê Trần Bảo Phương03/06/2016

2,469
Marketer Lê Trần Bảo Phương
Kẻ thống trị vô hình, ngươi là ai?

Lê Trần Bảo Phương03/06/2016

2,528
Marketer Lê Trần Bảo Phương
1,480
Marketer Lê Trần Bảo Phương
Nguồn gốc PR cổ xưa

Lê Trần Bảo Phương03/06/2016

4,401