Nghề PR: Lựa chọn hay từ bỏ?

Lời khuyên dành cho:

- Những bạn lăn tăn lựa chọn PR làm nghề nghiệp lâu dài

- Những bạn lăn tăn muốn từ bỏ nghề này

----------------

Youtube: https://youtu.be/mx0_ijZCvlE

http://letranbaophuong.com/nghe-pr-lua-chon-hay-tu-bo/