Saatchi
2023
2022
2021
13/09/2021
Deep Dive #5: Bàn về chiến dịch mùa Vu Lan của Ensure – Ý tưởng chạm đến trái tim xuất phát từ trái tim
2019
2018
2017
17/02/2017
15 văn phòng ngập tràn cảm hứng của các agency quảng cáo
2016
2015
19/06/2015
20 chiến dịch dự đoán sẽ đoạt giải Cannes Lions 2015
2014
2013
2012