Copywriter
2022
2021
2019
2018
28/12/2018
Bookaholic #7: “90-20-30” - 90 Bài học vỡ lòng về ý tưởng và câu chữ
2017
2016
2015
2014
2013
21/06/2013
[Nhật ký sáng tạo] Tâm trạng của tiền
10/06/2013
[Nhật ký sáng tạo] Tâm sự của hình
03/06/2013
[Nhật ký sáng tạo] Tâm tư của chữ
2012