Muốn hư chiêu hãy học nhiều chiêu Lưu

Nguyễn Đức Sơn
Managing Director , Richard Moore Associates

Nghĩ thế nào viết thế đó. Viết nhiều thành bản năng và thói quen tự nhiên. Nhiều người viết tốt mà không cần học trường lớp nào, không cần đọc cuốn sách dạy viết nào.

Nhưng có một số vấn đề xuất hiện.

Chỉ viết hay được khi có hứng. Không có hứng (thường xuyên) coi như bó tay.

QUẢNG CÁO

Không đúc kết thành bài nên có những kỹ thuật và nguyên lý viết hay bị bỏ phí.

Viết vui thì được, viết cho công việc bắt đầu thấy bế tắc.

Muốn đơn giản phải qua giai đoạn phức tạp. Đơn giản khi không biết gì khác hẳn với đơn giản một cách nghệ thuật khi đã biết và làm rất nhiều.

Bắt đầu đọc sách tìm hiểu bài bản về kỹ năng viết. Tiến bộ hẳn. Nhưng đồng thấy “nhát bút” hơn. Đời là thế. Không biết thì thôi, phàm là biết thì hay đắn đo cân nhắc này nọ hơn. Không điếc nữa nên đã nghe tiếng súng mà. Trước phóng bút tự nhiên, nay bớt tự nhiên hơn.

Cảm giác trên gọi là giai đoạn “chuyển đổi tâm lý” trong copywriting. Nó sẽ qua mau khi bạn tiếp tục duy trì thói quen viết đồng thời vận dụng thường xuyên các bài được học. Theo thời gian bạn sẽ viết tự nhiên trở lại nhưng nguy hiểm hơn bội phần.

QUẢNG CÁO

Muốn đơn giản phải qua giai đoạn phức tạp. Đơn giản khi không biết gì khác hẳn với đơn giản một cách nghệ thuật khi đã biết và làm rất nhiều. Trong nghề viết cũng vậy.

Muốn hư chiêu hãy học nhiều chiêu. Muốn viết tự nhiên như không hãy bắt đầu từ những chiêu viết phức tạp.

* Nguồn: Nguyễn Đức Sơn

Muốn hư chiêu hãy học nhiều chiêu
01/08/2016
3,209 lượt xem