Chủ động

Nguyên lý đầu tiên trong dentsu’s 10 principles là

“Initiate projects on your own instead of waiting for work to be assigned”

Có nghĩa là bạn không cần phải chờ brief từ khách hàng. Bạn có thể tự taọ ra brief, idea rồi đem đi bán. Khách hàng không mua thì đem bán cho khách hàng khác. Vì ý tưởng được sinh ra bởi bất kỳ ai và không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ brand này sang brand khác.

Tại sao điều này lại quan trọng đến vậy? Nó có 2 lý do để các initiative project ngày nay trở nên quan trọng.


Thứ nhất, nó giúp bạn tạo ra ý tưởng hay hơn và dễ bán hơn cho khách hàng. Một khi khách hàng đã brief cho bạn, họ đã hình dung trong đầu sản phẩm sáng tạo phải như thế nào rồi. Bản thân một cái brief đã là sự cầm tù, giam cầm ý tưởng sáng tạo trong những quy luật mà nó đặt ra. Nếu bạn không có brief mà tự tạo ra brief từ việc hiểu được khách hàng đang gặp phải vấn đề gì và đảm bảo rằng giải pháp bạn đưa ra hiệu quả, bạn sẽ bán được ý tưởng dễ dàng hơn và không gặp phải những phản hồi khó chịu. Và điều quan trọng, khi được tư do và làm trên một cái brief mình thích, bạn sẽ có ý tưởng hay hơn.

Thứ hai, ngày nay ý tưởng quảng cáo nó vượt ra khỏi khuôn khổ của một sản phẩm hay thương hiệu. Ý tưởng hay có thể giúp cộng đồng xích lại gần nhau, giúp mọi người sống tốt hơn, nhân bản hơn, cảm hứng hơn… Nó không xuất phát từ sản phẩm mà xuất phát từ vấn đề của cộng đồng và con người. Dĩ nhiên, vai trò của sản phẩm, thương hiệu cũng nên có, nhưng không quá lớn. Và vì thế, bạn không cần hiểu quá rõ thương hiệu khách hàng. Cứ hiểu về con người, có ý tưởng và bán cho khách hàng.

Bởi vậy, nếu bạn được giao một initiative project, hãy tận hưởng!

Nguồn Phương Hồs Blog