L'Oréal
2023
2022
13/01/2022
Brands Vietnam 2021 Review: Top 10 case-study được quan tâm nhất
2021
02/08/2021
Gender in Marcom #5 - Chị Thu Hà: “Đổi cách tiếp cận về giới là một cách để tạo sự bứt phá cho nhãn hàng”
2020
2019
04/01/2019
Top 100 thương hiệu toàn cầu - Tương lai của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)
2018
2017
2016
2015
2014
2013