10 doanh nghiệp chi mạnh nhất cho quảng cáo ở Mỹ

Trang Business Insider trích một báo cáo thường niên của Ad Age cho biết, 200 doanh nghiệp chi quảng cáo mạnh nhất ở Mỹ trong năm 2014 đã rót tổng cộng 137,8 tỷ USD cho hoạt động này. Trong đó, có 38 doanh nghiệp chi hơn 1 tỷ USD cho quảng cáo trong năm ngoái.

10. Walt Disney

 • Chi quảng cáo năm 2014: 2,1 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm 2013: +7,4%

9. L’Oreal

 • Chi quảng cáo năm 2014: 2,2 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm 2013: -2%

8. Fiat Chrysler

 • Chi quảng cáo năm 2014: 2,2 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm 2013: +14%

7. American Express

 • Chi quảng cáo năm 2014: 2,4 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm 2013: +7,9%

6. Ford

 • Chi quảng cáo năm 2014: 2,5 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm 2013: -3,6%

5. Verizone

 • Chi quảng cáo năm 2014: 2,5 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm 2013: +3,6%

4. Comcast

 • Chi quảng cáo năm 2014: 3 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm 2013: -1,7%

3. General Motors

 • Chi quảng cáo năm 2014: 3,1 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm 2013: -0,7%

2. AT&T

 • Chi quảng cáo năm 2014: 3,3 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm 2013: +0,1%

1. Procter & Gamble

 • Chi quảng cáo năm 2014: 4,6 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm 2013: -4,2%

Diệp Vũ
Nguồn VN Economy