Big Data
2022
2021
2020
13/02/2020
Bookaholic #10: Chiến lược dữ liệu
2019
26/09/2019
Digital Transformation #6: “Dữ liệu doanh nghiệp đã sẵn sàng chưa?”
2018
2017
2016
2015
2014
2013
04/12/2013
Big Data: Khái niệm, khai thác, xử lý và ứng dụng trong marketing