MullenLowe
2022
2021
2019
2018
2016
2015
19/06/2015
20 chiến dịch dự đoán sẽ đoạt giải Cannes Lions 2015
2014
18/02/2014
[Case-study] CloseUp "Walk of Love": Đại lộ tình yêu đầu tiên của Việt Nam
2013