Mê Prodcast #5: ‘Balo’ vào nhà - anh Quốc Việt & chị Linh Nguyễn

Ở tập cuối mùa 1 của series Production House, hãy tiếp tục tìm hiểu về những khía cạnh khác liên quan của ngành production, cũng như những khó khăn và thử thách mà một người làm trái ngành phải đối mặt khi làm việc tại Production House.