Series "Quảng cáo tạo cảm giác khó chịu" Trong số những cảm xúc mà quảng cáo nên tạo ra để kích thích sự thay đổi hành vi, sự khó chịu có lẽ ít gặp nhất. Những quảng cáo này sẽ khiến bạn sợ hãi, khó chịu... và suy nghĩ lại về quan điểm của mình.

5 videos Cập nhật ngày 14/05/2024

Tất cả Series Quảng cáo theo chủ đề