MV Hanwha Life: An Yên là phải để dành

MV âm Nhạc “An Yên là phải để dành” được ra mắt cùng lúc với landing page “Tôi chọn An Yên” với đầy đủ thông tin về concept “An Yên Tự Tạo” và bảo hiểm nhân thọ “Tôi chọn An Yên”.

MV âm nhạc kết hợp hình ảnh của Cá – Cây – Mây – Đèn đang tự tạo An Yên để đưa ra một cắt cảnh về sự chủ động tạo An Yên của mỗi người. Lúc này, cụm từ “Để Dành” cũng được đưa ra từ MV, để khuyến khích sự chủ động trong việc “tạo” và “để dành”, cũng như tạo được mối liên kết với sản phẩm bảo hiểm, tài chính.

Xem bài viết chi tiết tại đây:

Campaign: Hanwha Life - Hanwha Life Việt Nam và chiến dịch “An Yên Tự Tạo”
Chiến dịch “An Yên Tự Tạo” do Hanwha Life Việt Nam phối hợp cùng Mango Digital thực hiện đã truyền tải một định nghĩa mới đầy sáng tạo về An Yên qua một loạt hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội và website của thương hiệu.