MêProdcast #3: Biết mình, biết team - anh Đạt Nguyễn & chị Trang Bùi

Ở tập 3, hãy cùng tìm hiểu về quy trình sản xuất phim quảng cáo dưới góc nhìn của agency lẫn production house, với hai đại diện là anh Đạt Nguyễn và chị Trang Bùi — hai chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực production.

Xem bài viết chi tiết tại đây:

Production House #3: Vai trò của agency và production house trong quá trình sản xuất | bởi Nguyễn Tô Thanh An | Brands Vietnam
Ở tập 3, hãy cùng tìm hiểu về quy trình sản xuất phim quảng cáo dưới góc nhìn của agency lẫn production house, với hai đại diện là anh Đạt Nguyễn và chị Trang Bùi — hai chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực production.