MÊProdcast #1: Mời khách đến "NHÀ" - anh Tony Nguyễn

Trong tập hai của series Production House, chị Liên Đặng – người đã thành lập production house Echo Films từ năm 2007, sẽ chia sẻ về ba giai đoạn sản xuất một bộ phim quảng cáo và những thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng phổ biến bởi người trong ngành.

Xem bài viết chi tiết tại đây:

Production House #2: 3 giai đoạn sản xuất phim quảng cáo và những thuật ngữ cần biết | bởi Nguyễn Tô Thanh An | Brands Vietnam
Trong tập hai của series Production House, chị Liên Đặng – người đã thành lập production house Echo Films từ năm 2007, sẽ chia sẻ về ba giai đoạn sản xuất một bộ phim quảng cáo và những thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng phổ biến bởi người trong ngành.