Quảng cáo kẹo mút không đường của Chupa Chups

Với hình ảnh đàn kiến né xa chiếc kẹp, Chupa Chups đã thành công quảng bá sản phẩm kẹo mút phiên bản không đường của họ.