Chương trình CSR của Hanwha Life: An Yên cho em

Chương trình “An Yên Cho Em” được triển khai cùng lúc với sự ra mắt concept “An Yên Tự Tạo”, bắt đầu bằng những lời chúc yêu thương cho các em nhỏ trên Fanpage và được lưu giữ tại: https://toichonanyen.hanwhalife.com.vn/an-yen-cho-em.

Hoạt động này giúp gia tăng tương tác giữa người dùng và thương hiệu theo đúng concept “để dành An Yên và tặng lại cho các em nhỏ”. Sau khi hành trình “An Yên Cho Em” kết thúc, thì phim ngắn ghi lại hành trình được ra mắt để tổng kết lại những hoạt động tương tác đầy ý nghĩa trên mạng xã hội cho đến ngoài đời thật, càng làm tăng mối liên kết chặt chẽ với concept “An Yên để dành”.

Xem bài viết về chiến dịch tại đây:

Campaign: Hanwha Life - Hanwha Life Việt Nam và chiến dịch “An Yên Tự Tạo”
Chiến dịch “An Yên Tự Tạo” do Hanwha Life Việt Nam phối hợp cùng Mango Digital thực hiện đã truyền tải một định nghĩa mới đầy sáng tạo về An Yên qua một loạt hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội và website của thương hiệu.