Procter & Gamble
2022
2021
2019
04/01/2019
Top 100 thương hiệu toàn cầu - Tương lai của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)
2018
2017
2016
2015
19/06/2015
20 chiến dịch dự đoán sẽ đoạt giải Cannes Lions 2015
2014
2013
2012