color_lens

Thiết kế Thương hiệu Bàn về thiết kế logo, brand identity, thiết kế bao bì, POSM và ấn phẩm thương hiệu.

Marketer Chuyên gia tư vấn Đặng Thanh Vân
[Case-study] Đặt tên thương hiệu cho công ty phân phối

Chuyên gia tư vấn Đặng Thanh Vân31/03/2014

9,379
4
Marketer Chuyên gia tư vấn Đặng Thanh Vân
Đầu năm bàn chuyện đặt tên thương hiệu

Chuyên gia tư vấn Đặng Thanh Vân31/03/2014

3,137
Marketer Mai Quang Quỳnh
Chạm vào cảm xúc

Mai Quang Quỳnh06/03/2014

4,162
Marketer Mai Quang Quỳnh
3,267