Axe
2018
2016
2015
2014
2013
11/10/2013
AXE vs PhinDeli: Cuộc chiến marketing "tìm người Việt Nam thứ 2 bay vào vũ trụ"
27/05/2013
Chiến dịch AXE Apollo: Marketing làm điều "phi thường"
2012